Nhìn chung, trang web này (www.speedqueeninvestor.com/vi) dành cho mục đích sử dụng cá nhân, riêng tư, Alliance Laundry Systems không thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào liên quan đến bất kỳ khách truy cập nào. Đôi khi, Alliance Laundry Systems thu thập thông tin về khách truy cập để nâng cao chất lượng dịch vụ và tìm hiểu khái quát về những đối tượng đang ghé thăm Alliance Laundry Systems và sẽ thông báo cho khách truy cập trên những trang này trước khi thu thập thông tin.

Thông tin do Alliance Laundry Systems thu thập:

sẽ không bao giờ được bán, chia sẻ hoặc trình bày cho bất kỳ cá nhân/tổ chức nào hoặc các cá nhân/tổ chức bên ngoài Alliance Laundry Systems.

chỉ được thu thập khi khách truy cập tự nguyện cung cấp thông tin. Nếu thông tin không được nhập thủ công và gửi đến Alliance Laundry Systems thì không được lưu trữ hay thu thập dưới bất kỳ hình thức nào.

có thể bao gồm tên, địa chỉ nhà hoặc địa chỉ kinh doanh, địa chỉ e-mail, và ngày giờ mà thông tin được thu thập.

được Alliance Laundry Systems thu thập để tìm hiểu khái quát về cơ sở khách truy cập. Sau khi có thông tin này, Alliance Laundry Systems sẽ vận dụng các nguồn lực cần thiết để nâng cấp trang web và các dịch vụ, từ đó mang lại cho khách truy cập dịch vụ tổng thể tốt hơn. Vì vậy, về bản chất, đơn giản là chỉ cần biết ai đang truy cập cũng có thể giúp Alliance Laundry Systems phát triển hơn.

có thể được sử dụng để tiếp tục liên lạc với khách truy cập bằng e-mail hoặc các phương tiện khác. Điều này có thể bao gồm các thông tin như thông báo về các khuyến mãi đặc biệt, sản phẩm hoặc dịch vụ mới. Dĩ nhiên, khách truy cập có thể ‘không chọn’ nhận các e-mail như trên bằng cách tích vào lựa chọn này khi gửi thông tin.

Bạn có thể gửi bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến bổ sung nào đến Alliance Laundry Systems tại mục Liên hệ với Chúng tôi trên trang web này.


CHÍNH SÁCH COOKIE

Cookie

Để trang web này hoạt động bình thường, trong một số trường hợp chúng tôi sẽ đặt các tệp dữ liệu nhỏ gọi là cookie trên thiết bị của bạn. Hầu hết các trang web lớn đều làm điều này.

Cookie là gì?

Cookie là một tệp văn bản nhỏ mà một trang web lưu trên máy tính hoặc thiết bị di động của bạn khi bạn truy cập vào trang web. Tập này cho phép trang web ghi nhớ các thao tác và tùy chọn của bạn (chẳng hạn như thông tin đăng nhập, ngôn ngữ, kích thước chữ và các tùy chọn hiển thị khác) trong một khoảng thời gian, vì vậy bạn không cần nhập lại những thông tin này bất kỳ khi nào bạn quay trở lại trang web hoặc mở từ trang này sang trang khác.

Chúng tôi sử dụng cookie như thế nào?

Khi bạn gửi dữ liệu thông qua một biểu mẫu chẳng hạn như dữ liệu được tìm thấy trên các trang liên hệ hoặc trang nhận xét, các cookie có thể được đặt [trên thiết bị] để ghi nhớ các thông tin chi tiết về người dùng nhằm phục vụ việc liên lạc trong tương lai.

Cookie của Bên Thứ ba

Trong một số trường hợp đặc biệt, chúng tôi cũng sử dụng cookie do các bên thứ ba đáng tin cậy cung cấp.

Trang web này sử dụng Google Analytics, một trong những giải pháp phân tích phổ biến và đáng tin cậy nhất trên web để giúp chúng tôi tìm hiểu về cách bạn sử dụng trang web và chúng tôi có thể làm gì để nâng cao trải nghiệm của bạn. Các cookie này có thể theo dõi những thông tin như khoảng thời gian bạn sử dụng trang web và các trang mà bạn truy cập để chúng tôi có cơ sở để tiếp tục đưa ra những nội dung liên quan.

Để biết thêm thông tin về cookie của Google Analytics, vui lòng tham khảo trang Google Analytics chính thức.

Cách quản lý cookie

Bạn có thể quản lý và/hoặc xóa cookie theo ý muốn – để biết thông tin chi tiết, vui lòng truy cập aboutcookies.org. Bạn có thể xóa tất cả các cookie đã được đưa vào máy tính của bạn và cài đặt hầu hết các trình duyệt để ngăn không cho các cookie này tự động lưu trên máy tính. Tuy nhiên, nếu bạn làm điều này thì bạn có thể phải điều chỉnh thủ công một số tùy chọn mỗi khi bạn truy cập vào trang web và một số dịch vụ và chức năng có thể không hoạt động.

® Nhãn hiệu đã đăng ký của Alliance Laundry Systems LLC
© 2018 Tất cả các quyền được bảo lưu