Alliance Laundry Systems поддържа този Интернет сайт като услуга за Интернет общността. Съдържанието (изображения и текст), помествано от Alliance Laundry Systems в този сайт, е обект на авторско право. Можете да изтегляте съдържанието само за подобряване на конструктивния маркетинг и продажбите на продуктите и услугите на Alliance Laundry Systems. Съдържанието не може да бъде копирано по друг начин и не може да бъде модифицирано.

Alliance ще прилага разумни усилия да включва точна и актуална информация, но не дава никакви гаранции или постъпки по отношение на нейната точност или изчерпателност. Alliance не носи отговорност за щети от какъвто и да било вид, произтичащи от достъпа Ви или невъзможността за достъп до speedqueeninvestor.com или от използване на информацията в speedqueeninvestor.com.

Щракването върху определени връзки в speedqueeninvestor.com ще Ви отведе до други сайтове, за които Alliance не носи никаква отговорност.

Всяка не персонална информация, комуникация или материал, изпратени в speedqueeninvestor.com или на Alliance със съобщение по електронната поща, нямат конфиденциален характер. Можем да използваме и възпроизвеждаме такава информация свободно и за всякакви цели. По-специално, можем да използваме всякакви идеи, концепции, ноу-хау или техники, съдържащи се в тази информация, за всякакви цели, включително разработване, производство на продукти или търговия с тях. Всяка информация, която изпращате в този сайт, трябва да бъде достоверна, да не нарушава правата на трети лица и да е законна.

Маркирането на търговските марки обозначава статуса на търговските марки само в САЩ. Статуса и маркирането на търговските марки може да се различава в зависимост от страната.

Настоящото споразумение се прилага и тълкува в съответствие със законите на щата Уисконсин, без да се привеждат в действие принципите на колизионното право. Ако някоя от разпоредбите на настоящото споразумение е незаконна, невалидна или неизпълнима по някаква причина, тя трябва да бъде извадена от настоящото споразумение и не се отразява на валидността и приложимостта на останалите разпоредби. Този сайт се контролира и управлява от Alliance Laundry Systems от офисите й в щата Уисконсин, Съединени американски щати.

Alliance си запазва правото да оттегля продукти, посочени в този сайт, и да променя това юридическо споразумение по всяко време, а също така да оттегля постинги, направени от което и да е лице, които Alliance смята за обидни, провокаторски, неточни, или по друг начин уронващи престижа на Alliance или неговите продукти.

 

® Регистрирана търговска марка на Alliance Laundry Systems LLC
© 2018 Всички права запазени.

Alliance Laundry Systems LLC

PO Box 990
Shepard Street
Ripon WI 54971
USA

Инвеститорите