Pogoji Uporabe

Podjetje Alliance Laundry Systems vzdržuje to spletno stran kot storitev za internetno skupnost.

Vsebina spletne strani (slike in besedilo), ki jo je na spletni strani uporabilo podjetje Alliance Laundry Systems, je avtorsko zaščitena. Vsebino lahko prenesete le za namene izboljšanja ustvarjalnega trženja in prodaje izdelkov in storitev podjetja Alliance Laundry Systems. Vsebine v drugačnem primeru ni dovoljeno kopirati ali spreminjati. Podjetje Alliance Laundry Systems se bo po svojih najboljši močeh trudilo zagotavljati natančne in ažurne podatke, vendar ne zagotavlja ali garantira natančnosti ali popolnosti. Podjetje Alliance Laundry Systems ni odgovorno za kakršnokoli škodo, ki izhaja iz dostopa ali nezmožnosti dostopa do www.speedqueeninvestor.com ali vašega zanašanja na informacije, ki so dostopne na www.speedqueeninvestor.com.

Določene povezave na spletni strani www.speedqueeninvestor.com vas bodo popeljale na druge spletne strani, za katere podjetje Alliance Laundry Systems ne sprejema nobene odgovornosti.

Vse neosebne informacije, sporočila ali material, ki jih pošljete na www.speedqueeninvestor.com ali na podjetje Alliance Laundry Systems preko internetne pošte, so nezaupne narave. Takšne informacije ima podjetje Alliance Laundry Systems pravico uporabiti in razmnoževati za katerikoli namen. Podjetje ima izrecno pravico uporabiti vse ideje, koncepte, znanje ali tehnike, ki so vključene v takšnih informacijah, za kakršenkoli namen, vključno z razvojem, proizvodnjo ali trženjem izdelkov. Vse informacije, ki jih pošljete na to spletno stran, morajo biti resnične, ne smejo kršiti pravic drugih in morajo biti zakonite.

Označbe blagovnih znamk predstavljajo status zaščite blagovne znamke le v Združenih državah Amerike. Status in označba sta v drugih državah morda drugačna.

Ta sporazum se ureja in razlaga v skladu z zakoni zvezne države Wisconsin ter izključuje vsa določila kolizijskih pravil. Če je katerikoli člen tega sporazuma neveljaven, ničen ali iz kateregakoli razloga neizvršljiv, je ta člen izločen iz tega sporazuma in ne vpliva na veljavnost in izvršljivost vseh ostalih členov. To spletno stran nadzoruje in upravlja podjetje Alliance Laundry Systems iz svojih poslovnih prostorov v zvezni državi Wisconsin, Združene države Amerike.

Podjetje Alliance Laundry Systems si pridržuje pravico do umika izdelkov, ki so navedeni na tej spletni strani, in do spreminjanja te pravne izjave ob kateremkoli času. Poleg tega si podjetje Alliance Laundry Systems pridržuje pravico umakniti objave katerekoli osebe, ki je po prepričanju podjetja Alliance Laundry Systems žaljiva, podžigajoča, netočna ali drugače zaničljiva do podjetja Alliance Laundry Systems ali njegovih izdelkov.

Speed Queen

Speed Queen je največja blagovna znamka samopostrežnih pralnic. Imamo sredstva in predanost, ki nam omogočajo, da lahko ponudimo več pralne opreme.

Speed Queen Partneri

PB & CO - d.o.o.
Slovenija / Hrvatska
(+385) 092 323 84 74
(+386) 041 729 601

Alliance Laundry

Alliance Laundry Systems LLC
PO Box 990 - Shepard Street
Ripon WI 54971 - USA