fbpx

Regulamin

Zostań partnerem światowego lidera prania samoobsługowego

Alliance Laundry Systems prowadzi niniejszą stronę internetową w ramach usługi świadczonej społeczności internetowej.

Treści (obrazy i tekst) umieszczane na stronie przez Alliance Laundry Systems są chronione prawem autorskim. Można je pobrać wyłącznie w celu poprawienia rezultatów konstruktywnego marketingu oraz sprzedaży produktów i usług Alliance Laundry Systems. Zabrania się kopiowania i modyfikowania treści do innych celów. Alliance podejmie racjonalne starania, by zamieszczać rzetelne, aktualne informacje, ale nie udziela żadnych zapewnień ani gwarancji co do ich rzetelności czy aktualności. Alliance nie ponosi odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju szkody wynikające z dostępu lub jego braku do strony www.speedqueeninvestor.com bądź z wykorzystania informacji zawartych na www.speedqueeninvestor.com.

Po kliknięciu niektórych linków pod adresem www.speedqueeninvestor.com użytkownik zostanie przeniesiony na inne strony internetowe, za które Alliance nie ponosi odpowiedzialności.

Wszelkie informacje, komunikaty i materiały, które użytkownik prześle Alliance za pośrednictwem www.speedqueeninvestor.com lub poczty elektronicznej (z wyjątkiem danych osobowych), nie mają charakteru poufnego. Możemy wykorzystywać i odtwarzać takie informacje bez ograniczeń i w dowolnym celu. Oznacza to, że możemy bez ograniczeń wykorzystywać pomysły, koncepcje, know-how i techniki zawarte w takich danych w dowolnym celu, w tym do opracowywania, produkcji i promocji produktów. Wszelkie informacje przesyłanie za pośrednictwem strony muszą być prawdziwe, zgodne z prawem i nie mogą naruszać praw innych osób.

Oznaczenie znaku towarowego określa status znaku wyłącznie w Stanach Zjednoczonych. Status i oznaczenie znaków towarowych może się różnić w zależności od danego kraju.

Niniejsza umowa podlega prawu stanu Wisconsin i interpretacji zgodnej z tym prawem, bez wpływu na obowiązujące przepisy kolizyjne. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszej umowy okaże się niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne z dowolnej przyczyny, takie postanowienie można oddzielić od niniejszej umowy bez wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień. Niniejsza strona jest kontrolowana i obsługiwana przez Alliance Laundry Systems z siedzibą w stanie Wisconsin w Stanach Zjednoczonych.

Alliance zastrzega sobie prawo do wycofania produktów, o których mowa na niniejszej stronie, oraz do zmiany swojego oświadczenia prawnego w dowolnym momencie, a także do usunięcia opublikowanych przez dowolne osoby treści, które Alliance uzna za obraźliwe, prowokacyjne, nieprawdziwe lub w inny sposób uwłaczające dla firmy Alliance lub jej produktów.