Alliance Laundry Systems palaiko šį tinklapį kaip paslaugą intrerneto bendruomenei. Turinys (nuotraukos ir tekstai), kurį talpina Alliance Laundry Systems šiame tinklapyje, yra apsaugotas autorinių teisių. Jūs galite parsisiųsti turinį tik tam, kad pagerinti Alliance Laundry Systems produktų ir paslaugų konstruktyvią rinkodarą bei pardavimus. Turinys negali būti kopijuojamas kitiems tikslams ir negali būti modifikuojamas.

Alliance dės tinkamas pastangas kad teikti teisingą ir atnaujintą informaciją, bet neduoda jokių garantijų ar patvirtinimų apie pateikiamos informacijos teisingumą bei pilnumą.  Alliance‘as nebus atsakingas už jokią žalą,  kylančią iš jūsų prisijungimo ar negalėjimo prisijungti prie speedqueeninvestor.com ar jūsų pasitikėjimo speedqueeninvestor.com informacija.

Konkrečių nuorodų paspaudimas tinklapyje speedqueeninvestor.com nuves jus į kitus tinklapius, už kuriuos Alliance‘as neprisiims jokios atsakomybės.

Bet kokia neasmeninė informacija, komunikacija ar medžiaga, kurią jūs siunčiate speedqueeninvestor.com

ar Alliance‘ui internetiniu elektroniniu paštu nėra konfidenciali informacija. Mes nesame suvaržyti laisvai naudoti ar dauginti tokią informaciją bet kokiems tikslams. Konkrečiai, mes nebūsime apriboti panaudoti bet kokias idėjas, koncepcijas, know-how ar metodus, bet kuriems tikslams aprašytus tokioje informacijoje, įskaitant produktų kūrimą, gamybą ar rinkodarą. Bet kokia informacija, kurią jūs siunčiate į šį tinklapį, turi būti teisinga, nepažeisti kitų asmenų teisių ir būti legali.

Prekių ženklų ženklinimas pažymi prekių ženklo statusą tik Jungtinėse Amerikos Valstijose. Prekių ženklų statusas ir ženklinimas įvairiose šalyse gali skirtis.

Šis susitarimas turi būti taikomas ir aiškinamas pagal Viskonsino valstijos įstatymus, neatsižvelgiant  į jokius teisės principų konfliktus. Jeigu kuri nors šio Susitarimo nuostatų bus neteisėta, negaliojanti ar dėl kokių nors priežasčių neįgyvendinama,  ši nuostata turi būti atskirta nuo šio Susitarimo ir neturi įtakoti visų likusių nuostatų galiojimo ir įgyvendinimo. Šis tinklapis yra kontroliuojamas ir valdomas kompanijos Alliance Laundry Systems iš jos biurų Jungtinių Amerikos Valstijų Viskonsino valstijoje.

Alliance‘as pasilieka teisę išimti produktus, nurodytus šiame tinklapyje, ir pakeisti šį teisinį susitarimą bet kuriuo metu, ir pasilieka sau teisę išimti iš tinklapio bet kurio asmens komentarus, kuriuos Alliance‘as laiko įžeidžiančiais, kurstančiais, netiksliais ar kitaip žeminančiais Alliance‘ą ar kompanijos produktus.

 

® Registered Trademark of Alliance Laundry Systems LLC
© 2018 All Rights Reserved

Alliance Laundry Systems LLC

PO Box 990
Shepard Street
Ripon WI 54971
USA

Investuotojai