fbpx

Podmínky použití

Staňte se partnerem světového lídra v oblasti zřizování a provozování samoobslužných veřejných prádelen

Tato stránku na internetu, coby služba internetové komunitě, je sravována společností Alliance Laundry Systems.

Obsah těchto stránek (obrázky a text), umístěný na těchto stránkách společností Alliance Laundry Systems, je chráněn autorským právem. Obsah na nich uvedený si smíte stáhnout pouze za účelem zlepšení konstruktivního marketingu a prodeje produktů a služeb společnosti Alliance Laundry Systems. Obsah těchto stránek nesmí být dále kopírován a upravován. Společnost Alliance Laundry Systems vynaloží přiměřenou snahu na to, aby na těchto stránkách uváděla přesné a aktuální informace; přesnost a úplnost však nezaručuje ani netvrdí. Společnost Alliance Laundry Systems nebude zodpovědná za jakékoliv škody, jež by vzešly z vašeho přístupu nebo nemožnosti přístupu na stránky www.speedqueeninvestor.com, ani z faktu, že byste se na informace uvedené na stránkách www.speedqueeninvestor.com spoléhali.

Kliknutím na odkazy ze stránek www.speedqueeninvestor.com se dostanete na jiné webové stránky, za které Alliance Laundry Systems nenese žádnou zodpovědnost.

Veškeré informace neosobní povahy i veškerá komunikace či materiály, které na stránku www.speedqueeninvestor.com nebo společnosti Alliance Laundry Systems zašlete prostřednictvím internetu elektronickou poštou, nejsou považovány za důvěrné. Takové informace smíme svobodně a libovolně využívat k jakémukoliv účelu. Dále smíme libovolně a k jakémukoliv účelu, včetně vývoje, výroby a marketingu produktů, využívat jakékoliv nápady, koncepty, know-how či techniky v těchto informacích uvedené. Veškeré informace, které na těchto stránkách poskytnete, musí být pravdivé, nesmí porušovat práva ostatních a musí být zákonné.

Ochranná obchodní známka platí pouze ve Spojených státech. Platnost a označení ochranných obchodních známek se může v každé zemi lišit.

Toto ujednání a jeho výklad se řídí právními předpisy státu Wisconsin, bez ohledu na jakékoli platné zásady pro případ kolize právních norem. Bude-li jakékoliv ustanovení této Smlouvy nezákonné, neplatné nebo z jakéhokoliv důvodu nevymahatelné, pak bude toto ustanovení chápáno jako oddělitelné od této Smlouvy a neovlivní platnost a vymahatelnost jakýchkoliv zbývajících ustanovení. Tyto Stránky společnost Alliance Laundry Systems řídí a provozuje ze svých kanceláří ve státě Wisconsin ve Spojených státech amerických.

Společnost Alliance Laundry Systems si vyhrazuje právo kdykoliv stáhnout produkty uvedené na těchto stránkách a změnit toto právní prohlášení, a rovněž si vyhrazuje právo stáhnout veškeré příspěvky jakékoliv osoby, které shledá urážlivými, pomlouvačnými, nepřesnými či jinak hanlivými ve vztahu ke společnosti Alliance Laundry Systems či jejích produktů.