Giặt ủi tự động: một mô hình đầu tư kinh doanh thực sự

Đầu tư vào một tiệm giặt ủi là đầu tư vào một hoạt động có lãi, bền vững và không bị ảnh hưởng bởi suy thoái!

 

• Đầu tư vào một hoạt động kinh doanh sinh lời và khởi nghiệp thuận lợi!


basic needTrên toàn cầu, ngành giặt ủi tự phục vụ đã ghi nhận lợi tức đầu tư trung bình đạt từ 20 đến 25%*. Thực tế cho thấy rằng việc đầu tư vào hoạt động thương mại bị hạn chế đã tạo ra cơ hội để đạt được một mức sinh lời có ý nghĩa như vậy.

• Nhu cầu liên tục

Thành công hiếm có của hoạt động kinh doanh giặt ủi tự động chủ yếu là nhờ nhu cầu liên tục về loại hình dịch vụ này. Giặt ủi là một nhu cầu thiết yếu. Do đó, sự trung thành của khách hàng đối với các tiệm giặt ủi tự phục vụ không liên quan đến biến động kinh tế.

Kinh doanh bằng tiền mặt

Giặt ủi tự phục vụ chỉ cho phép thanh toán bằng tiền mặt (hoặc bằng thẻ thanh toán). Điều này giúp đơn giản hóa hoạt động kế toán vì nó mang lại một dòng tiền mặt lành mạnh bởi hoàn toàn không có các khoản thanh toán tồn dư.

• Không tốn chi phí nhân sự

business cashThanh toán bằng tiền mặt đòi hỏi phải lắp đặt các thiết bị thanh toán. Tuy nhiên, công nghệ tiên tiến của Speed Queen cho phép bạn quản lý chúng từ xa, giống như việc quản lý toàn bộ máy móc. Nhờ vậy mà chi phí nhân sự được giảm thiểu, bởi không cần phải có mặt trực tiếp tại tiệm.

Đầu tư vào một tiệm giặt ủi Speed Queen là đầu tư vào một doanh nghiệp kinh doanh hiện đại, đơn giản và tốn ít thời gian.

® Nhãn hiệu đã đăng ký của Alliance Laundry Systems LLC
© 2018 Tất cả các quyền được bảo lưu