Celkově tato internetová stránka (www.speedqueeninvestor.com) slouží pro osobní soukromé použití, aniž by shromažďovala jakékoliv osobní informace týkající se každého návštěvníka. V některých případech společnost Alliance Laundry Systems shromažďuje údaje o návštěvnících z důvodu zlepšení kvality nabízených služeb a získání přehledu zdrojů návštěvnosti těchto stránek.

Informace shromážděné společností Alliance Laundry Systems:

nebudou nikdy prodány, sdíleny, nebo prezentovány druhým osobám mimo společnost Alliance Laundry Systems.

jsou shromaždována pouze jako data dobrovolně poskytnutá uživateli. Nejsou-li data ručně zadána a odeslána společnosti Alliance Laundry Systems, nebude je tato společnost uchovávat, nebo zpracovávat jakýmkoliv jiným způsobem.

mohou obsahovat jméno, domácí či pracovní adresu, e-mailovou adresu, čas a datum zadání těchto údajů

jsou shromažďována společností Alliance Laundry Systems za účelem vytvoření základny zákazníků a použity pro vylepšení publikovaného obsahu a vylepšení celkového servisu poskytovaného společností Alliance Laundry Systems.

mohou byt použity pro navázání kontaktu prostřednictvím emailu, nebo jiných prostředků, jako jsou oznámení o speciálních nabídkách, nových produktech a službách. Návštěvníci mají samozřejmě možnost odhlášení odběru těchto novinek přímo prostřednictvím doručeného newsletteru.

Jakékoliv další dotazy nebo připomínky můžete odeslat do společnosti Alliance Laundry Systems prostřednictvím záložky Kontaktujte nás na tomto webu.

COOKIES POLICY

Cookies

To make this site work properly, we sometimes place small data files called cookies on your device. Most big websites do this too.

What are cookies?

A cookie is a small text file that a website saves on your computer or mobile device when you visit the site. It enables the website to remember your actions and preferences (such as login, language, font size and other display preferences) over a period of time, so you don’t have to keep re-entering them whenever you come back to the site or browse from one page to another.

How do we use cookies?

When you submit data through a form such as those found on contact pages or comment forms cookies may be set to remember your user details for future correspondence.

Third Party Cookies

In some special cases we also use cookies provided by trusted third parties.

This site uses Google Analytics which is one of the most widespread and trusted analytics solution on the web for helping us to understand how you use the site and ways that we can improve your experience. These cookies may track things such as how long you spend on the site and the pages that you visit so we can continue to produce engaging content.

For more information on Google Analytics cookies, see the official Google Analytics page.

How to control cookies

You can control and/or delete cookies as you wish – for details, see aboutcookies.org. You can delete all cookies that are already on your computer and you can set most browsers to prevent them from being placed. If you do this, however, you may have to manually adjust some preferences every time you visit a site and some services and functionalities may not work.

® Registrovaná obchodní známka společnosti Alliance Laundry Systems LLC
© 2018 Všechna práva vyhrazena