Laundromat: skutečná investice do podnikání

Investice do samoobslužné prádelny je investicí do podnikání, které je lukrativní, udržitelné a které odolá každé recesi!

 

• Investujte do lukrativního nápadu na podnikání!

basicneedV globálním měřítku návratnost investice do samoobslužných prádelen činí 20 až 25 %*. Možnost dosáhnout takového zisku je dána tím, že investice do této komerční činnosti je omezena.

• Trvalá poptávka

Výjimečný úspěch veřejných prádelen je umožněn především trvalou poptávkou po tomto typu služeb. Praní prádla je základní potřebou. Loajalita zákazníků k veřejné prádelně tedy nesouvisí s ekonomickými otřesy.

• Hotovostní platby

Veřejné prádelny umožňují pouze platby v hotovosti (nebo platební kartou). Tím se výrazně zjednodušují účetní operace, protože máte zdravé peněžní toky díky naprosté absenci dlužných částek.

• Žádné náklady na mzdy

Hotovostní platby se provádějí prostřednictvím platebních terminálů. Moderní technologie Speed Queenneed umožňují řídit tyto terminály a veškerá zařízení na dálku. Mzdové náklady jsou tedy minimální, neboť fyzická přítomnost obsluhy není nutná.

Investice do veřejné prádelny Speed Queen je investicí do podnikání moderního typu, které je jednoduché a časově nepříliš náročné.

® Registrovaná obchodní známka společnosti Alliance Laundry Systems LLC
© 2018 Všechna práva vyhrazena