№1 в пералните на самообслужване

Speed Queen е най-разпространената марка за перални на самообслужване в света. Ние разполагаме с ресурси и отдаденост да Ви предложим повече перално оборудване, сервиз и поддръжка, отколкото всеки друг доставчик на пазара, в едно готово решение.

Нашата надеждност като лидер в тази област и възможностите, развити чрез водещо присъствие в бизнеса с перални на самообслужване, са създали високо печеливш, широко проверен, устойчив на рецесии бизнес модел.

Възможността да се използва тази бизнес концепция, включваща пълно, безконкурентно финансиране при стартиране и текуща оперативна подкрепа, сега се предлага на инвеститори и предприемачи в Европа.

От началото до края, концепцията на Speed Queen за пералня на самообслужване  предлага помощ на всяка крачка от пътя – избор на правилното местоположение на магазина, проектиране на магазина, определяне на необходимото оборудване, прилагане на мощната фирмена символика на Speed Queen, предоставяне на местни маркетингови шаблони, практически административни и финансови процедури, формуляри и отчети – няма нищо по-лесно от инвестирането в тази уникална, готова за използване възможност.

Подкрепена от най-голямата в света компания за перално оборудване – Alliance Laundry Systems

Speed Queen е част от Alliance Laundry Systems – най-голямата в света компания за търговско перално оборудване. Освен че предоставя продукти и услуги на пазара за перални на самообслужване, компанията също така е пазарен лидер в сектора на пазара за перални услуги на място, които оказва на световни топ хотелски вериги и институции за социални грижи.

Като глобален лидер с над 100 години опит на пазара за перално оборудване, Alliance има ресурсите да окаже ненадмината поддръжка на Speed Queen. Това включва текущи инвестиции в разработване на нови продукти и производствени мощности, много опитен екип за научни изследвания и развитие, вътрешнофирмено финансиране, услуги по проектиране на перални, уникална изпитвателна лаборатория, обучение за ръководене на бизнеса и програма за най-добро възможно обслужване на клиентите.

® Регистрирана търговска марка на Alliance Laundry Systems LLC
© 2018 Всички права запазени.

Alliance Laundry Systems LLC

PO Box 990
Shepard Street
Ripon WI 54971
USA

Инвеститорите